SKUD BRAĆE BANAS NA 13. DJEČJOJ SMOTRI FOLKLORA U BUDROVCIMA

Datum objave: 11. 10. 2022.

U subotu, 1. listopada, mlađa i starija dječja skupina SKUD-a Braće Banas sudjelovala je na 13. dječjoj smotri folklora pod nazivom „Rubina zlatne jeseni“ u Budrovcima.
Osim domaćina KUD-a „Šokadija“ iz Budrovaca, nastupale su još i dječje skupine KUD-a „Drenjanci“ iz Drenja, KUD-a „Zora“ iz Piškorevaca, KUD-a „Hrvatska čitaonica“ iz Selaca Đakovačkih, DS „Jagodice“ UKUD-a „Biđani“ iz Bickog Sela, KUD-a „Sloga“ iz Satnice Đakovačke, SKUD-a „Braće Banas“ iz Josipovca Punitovačkog te KUD-a „Slavko Janović“ Rokovci-Andrijaševci.
Mlađa dječja skupina SKUD-a Braće Banas predstavila se plesom Šijeme vrecia, šijeme, dok se srednja skupina predstavila novim plesom Ladniček.
Nakon nastupa dječicu je zabavio mađioničar Josip Ciganović.

Autor teksta: Štefanija Kanisek


Srednja skupina SKUD-a Braće Banas Autor fotografije: Zrinka Pajeska


Mlađa dječja skupina SKUD-a Braće Banas Autor fotografije: Zrinka Pajeska