KONTAKTI

Službena adresa elektroničke pošte: msjosipovac94@gmail.com

Rozalija Kukučka, predsjednica
Mob. 00385-91-509-19-16
e-mail: rkukucka@gmail.com

Adam Konjušak, dopredsjednik
Mob. 00385-91-755-9846
adam.konjusak@gmail.com

Tajnica Anita Smoljo
mob. +385 91 989 4846
e-mail: nikatoni@gmail.com

Marijan Batorek, voditelj plesnih skupina
predsjednik SKUD-a „Braće Banas“
mob. +385 91 948 35 97
e-mail: batorekmarijan@gmail.com

Anica Popović, voditeljica likovne grupe „Kontrast“
Mob. +385 91 952 38 88
e-mail: anica.popovic@gmail.com