Održana izborna godišnja skupština Matice slovačke Josipovac

Datum objave: 23. 2. 2022.

Dana 23.02.2022. godine s početkom u 19 sati, održana je izborna godišnja skupština Matice slovačke Josipovac u Domu kulture. Predsjednica Rozalija Kukučka pozdravila je sve nazočne članove i zahvalila im se na odazivu te pročitala dnevni red koji je bez dopuna jednoglasno prihvaćen od strane nazočnih članova. U prvoj točci dnevnog reda predložena su i prihvaćena radna tijela skupštine i to voditeljstvo skupštine, zapisničar, ovjerovitelji zapisnika, verifikacijska i kandidacijska komisija. U voditeljstvo skupštine izabrani su slijedeći članovi Rozalija Kukučka, predsjedavajuća te Adam Konjušak i Marijan Batorek , a zapisnik je vodila tajnica Anita Smoljo. Za verifikacijsku komisiju izabrane su Petra Hulak i Anita Smoljo, za ovjerovitelje zapisnika Samanta Kuric i Anamarija Batorek te za kandidacijsku komisiju Domagoj Hulak, Ivan Eling i Barica Kristek.

Nakon usvojenih radnih tijela skupštine, predsjedavajuća je zamolila Petru Hulak da pročita izvješće verifikacijske komisije. Na skupštini je od ukupno 167 članova, od toga 113 punoljetnih s pravom glasa, bilo prisutno 119 članova od toga 73 punoljetna člana s pravom glasa te su sve donesene odluke na skupštini pravovaljane. Poslovnik o radu skupštine pročitao je član voditeljstva skupštine, Marijan Batorek, a isti je bez dopuna jednoglasno prihvaćen. Predsjednica Matice pročitala je izvješće o radu i financijsko izvješće za 2021. godinu uz naglasak da je velika većina planiranih aktivnosti nije održana zbog još uvijek prisutne pandemije koronavirusa.

Predsjednica se na kraju izvješća o radu za 2021. godinu posebno zahvalila svim članovima Matice i SKUD-a „Braće Banas“, svojim najbližim suradnicima: izvršnom i nadzornom odboru i tajnici, udrugama s kojima Matica surađuje, Savezu Slovaka u RH i predsjedniku Mirku Vavri te tajnici Branki Baksa, Savjetu za nacionale manjine RH, Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, gospodinu Vladimiru Bileku, saborskom zastupniku za češku i slovačku nacionalnu manjinu, svim donatorima i sponzorima, a posebno svojoj obitelji koja joj je kroz osam godina bila najveća podrška u obnašanju dužnosti predsjednice.

Predsjednica nadzornog odbora, Štefanija Kanisek, skupštini je pročitala izvješće nadzornog odbora koji je izvršio pregled financijske dokumentacije udruge za 2021. godinu. U izvješću nadzornog odbora istaknuto je da je Matica slovačka Josipovac u 2021. g. vodila politiku štednje i namjenskog trošenja sredstava te da su članovi nadzornog odbora uredno sudjelovali na svim sjednicama izvršnog odbora i kontinuirano su upoznati sa radom i financijama udruge. Nadzorni odbor je u svom zaključku predložio skupštini da se usvoje sva iznesena izvješća. Nakon svih iznesenih izvješća predsjedavajuća, Rozalija Kukučka, pozvala je skupštinu na diskusiju, a s obzirom na to da na ista nije bilo primjedbi jednoglasno su usvojena. Predsjedavajuća je pročitala plan rada i financijski plan za 2022. godinu uz nadu da će se ove godine moći održati puno više aktivnosti nego prošle dvije godine. Po usvajanju svih izvješća i planova skupština je jednoglasno dala razrješnicu dosadašnjoj predsjednici, dopredsjedniku, izvršnom i nadzornom odboru. Na prijedlog kandidacijske komisije od strane skupštine jednoglasno su izabrani novi članovi izvršnog i nadzornog odbora, te predsjednica i dopredsjednik.

U izvršni odbor izabrani su: Anica Popović, Marijan Batorek, Anamarija Batorek, Zrinka Pajeska, Kata Kuric, Dalibor Funjak, Višnja Kmet, Adam Konjušak i Rozalija Kukučka dok su za članove nadzornog odbora izabrani: Štefanija Kanisek, Samanta Kuric i Suzana Batorek.

Za predsjednicu je u tri mandata uzastopno izabrana Rozalija Kukučka, a za dopredsjednika Adam Konjušak kojemu je ovo drugi mandat na ovoj funkciji. U točci razno prisutnima se obratio predsjednik Saveza Slovaka Republike Hrvatske Mirko Vavra, upućujući iskrene čestitke novom rukovodstvu. Na kraju godišnje skupštine, članovi izvršnog i nadzornog odbora emotivnom porukom zahvalili su predsjednici Rozaliji Kukučka i tajnici Aniti Smoljo na dosadašnjem radu te im uručili poklone.

Autor teksta: Štefanija Kanisek
Autor fotografija: Mirko Knežević