3. 4-2023 Likovna grupa Kontrast na koloniji u Budrovcima