LIKOVNA GRUPA „KONTRAST“ – aktivnosti likovne grupe od siječnja do srpnja 2017.

Datum objave: 27. 7. 2017.

Likovna grupa „Kontrast“ koja djeluje pod okriljem MS Josipovac vrlo je aktivna u svome radu i doprinosu u prezentiranju naše Udruge. Matica je izuzetno ponosna i sretna na djelovanje ove likovne grupe koja okuplja umjetnike razne životne dobi, umjetnike profesionalce i umjetnike amatere.
U prvoj polovici godine likovna grupa sudjelovala je na brojnim likovnim izložbama i kolonijama u Đakovštini i šire.

U nastavku donosimo pregled njihovih aktivnosti:

– Likovne radionice sa djecom u suradnji sa Misijskim centrom Bl.Zdenke Schelingove – 10.02.2017., Josipovac Punitovački
– Izrada maski za pokladnu povorku i maskenbal-radionice sa djecom; 18. i 22.02.2017., Josipovac Punitovački
– Likovna kolonija – 08.04.2017., Budrovci
– Likovna izložba u sklopu manifestacije „Na nedilju bilu“- 23.04.2017., Josipovac Punitovački
– Likovna kolonija udruge Suncokret – 06.05.2017., Đakovo
– Likovna kolonija Lionis kluba za pomoć školovanja mladih- 13.05.2017., Đakovo
– Likovna kolonija Ciglana- 24.06.2017., Vrpolje
– Likovna izložba u sklopu manifestacije „Dani slovačke kulture u gradu Osijeku“ -30.06. i 01.07.2017., Osijek
– VIII. Jurjevačka likovna kolonija – 16.07.2017., Jurjevac Punitovački