Godišnja skupština Saveza Slovaka

Datum objave: 27. 12. 2016.

U Josipovcu je 29. Prosinca 2016. g. održana godišnja skupština na kojoj je predložen i usvojen program rada i financijski plan Saveza Slovaka i Slovačkog kulturnog centra Našice za 2017. Godinu.

Na svečanom otvaranju Skupštine uz slovačku i hrvatsku himnu, zvukove „fujare“, koju je svirao Branko Kanisek, muška pjevačka skupina otpjevala je nekoliko pjesama iz Josipovca. Rozalija Kukučka predsjednica MS Josipovac pozdravila je sve prisutne MS i njihove delegate u Skupštini, predsjednika Saveza slovaka Mira Vavru, Josipa Krajčija dopredsjednika za informiranje i školstvo, tajnicu, Branku Baksa, ravnateljicu SKC Našice Sandru Kralj Vukšić, kustosicu Tatjanu Buha, saborskog zastupnika za češku i slovačku nacionalnu manjinu Vladimira Bileka i zaželjela svima uspješnu Novu godinu. Tajnica Saveza slovaka Branka Baksa i članica Savjeta za nacionalne manjine, predložila je program rada Saveza Slovaka I financijski plan za 2017 g. Uz manifestacije koje se podržavaju svake godine u organizaciji Saveza Slovaka i pojedinih MS, naredne godine obilježava se u lipnju 25 godina Saveza Slovaka, a MS Josipovac i MS Jelisavac i sklopu svojih manifestacija obilježavaju 50 g. rada svojih SKUD-ova. Osim za manifestacije i kulturni amaterizam predložen je program rada i financijski plan uz prikazane prihode i rashode za amaterizam, izdavaštvo i režijske troškove. Ravnateljica SCK Našice Sandra Kralj Vukšić Prikazala je prijedlog plana rada SKC Našice, gdje su planirane aktivnosti uz školstvo i suradnju sa Slovačkom, istraživački projekt i izložbu Zidnjaci Slovaka u RH. Mirko Vavra predsjednik Saveza Slovaka govorio je o rješavanju problema režijskih troškova i uređenja prostora SKC Našice te mogućnosti novih izvora financiranja. Vladimir Bilek saborski zastupnik za Češku i Slovačku nacionalnu manjinu, zahvalio je za dano povjerenje na parlamentarnim izborima i zaželio svima uspješnu novu godinu i dobru suradnju. Upozorio je na novu metodologiju financiranja aktivnosti nacionalnih manjina usmjerene prema Savjetu za nacionalne manjine i pravilno vođenje dokumentacije. Uz tajnicu Branku Baksa na radno mjesto u trajanju od četiri godine u Savezu, izabrana i Rozalija Kukučka, koja je osposobljena u vođenju knjigovodstva. Svaka MS moći će se obratiti za savjet Branki Basa i Rozaliji Kukučka a organizirati će se i seminari o vođenju dokumentacije pojedinih MS, planiranju aktivnost i financiranja. SKC Našice i pojedine MS moći će pisati i projekte prema Uredu za ljudska prava i nacionalne manjine. Za sva pitanja i probleme Slovaka može mu se uvijek obratiti i svaka MS i pojedinci. Program rada i financijski plan Saveza Slovaka i SCK Našice za 2017. G. jednoglasno je prihvaćen na Skupštini..

Predsjednik Saveza Slovaka na kraju je svima zaželio uspješnu 2017. godinu i dobru međusobnu suradnju sa MS i Saveza Slovaka i drugih institucija.