GODIŠNJA SKUPŠTINA MATICE SLOVAČKE JOSIPOVAC

Datum objave: 05. 3. 2023.

U subotu, 25. veljače 2023, održana je redovna godišnja skupština Matice slovačke Josipovac u Domu kulture u Josipovcu Punitovačkom.

Na početku skupštine nastupali su mladi Jozipovski heligonkari i odrasla plesna skupina novom koregrafijom „Horehron“.

Predsjednica, Rozalija Kukučka, pozdravila je sve nazočne i zahvalila im se na odazivu, te je pročitala dnevni red koji je bez dopuna jednoglasno prihvaćen od strane nazočnih članova.

U prvoj točci dnevnog reda predložena su i prihvaćena radna tijela skupštine i to voditeljstvo skupštine, zapisničar, ovjerovitelji zapisnika, verifikacijska i kandidacijska komisija.

U voditeljstvo skupštine izabrani su slijedeći članovi Rozalija Kukučka, predsjedavajuća te Adam Konjušak i Zrinka Pajeska, a zapisnik je vodila tajnica Anita Smoljo.

Za verifikacijsku komisiju izabrani su Dalibor Funjak i Višnja Kmet, za ovjerovitelje zapisnika Štefanija Kanisek i Marijan Batorek.

Nakon usvojenih radnih tijela skupštine, predsjedavajuća je zamolila Dalibora Funjak da pročita izvješće verifikacijske komisije. Na skupštini je od ukupno 186 članova, od toga 123 punoljetnih s pravom glasa, bilo prisutno 143 člana od toga 90 punoljetnih članova s pravom glasa te su sve donesene odluke na skupštini pravovaljane.

Poslovnik o radu skupštine pročitala je članica voditeljstva skupštine, Zrinka Pajeska, a isti je bez dopuna jednoglasno prihvaćen.

Predsjednica Matice pročitala je izvješće o radu i financijsko izvješće za 2022. godinu uz naglasak da je to bila veoma aktivna godina, te da se broj članova iz godine u godinu povećava.

Predsjednica se na kraju izvješća o radu za 2022. godinu posebno zahvalila svim članovima Matice i SKUD-a „Braće Banas“, svojim najbližim suradnicima: izvršnom i nadzornom odboru i tajnici,  udrugama s kojima Matica surađuje, Savezu Slovaka u RH i predsjedniku Mirku Vavra te tajnici Branki Baksa, Savjetu za nacionale manjine RH, Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, gospodinu Vladimiru Bileku, saborskom zastupniku za češku i slovačku nacionalnu manjinu, Općini Punitovci, svim donatorima i sponzorima i svojoj obitelji, koja joj je najveća podrška u obnašanju dužnosti predsjednice.

Predsjednica nadzornog odbora, Štefanija Kanisek, skupštini je pročitala izvješće nadzornog odbora koji je izvršio pregled financijske dokumentacije udruge za 2022. godinu.

Nakon svih iznesenih izvješća predsjedavajuća, Rozalija Kukučka, pozvala je skupštinu na diskusiju, a s obzirom na to da na izvješća nije bilo primjedbi jednoglasno su usvojena.

Predsjedavajuća je pročitala plan rada i financijski plan za 2023. godinu, te je naglasila kako plan vrlo ambiciozan s obzirom da je 2022. godina bila izuzetno aktivna.

U posljednjoj točci dnevnog reda. predsjednica je pozvala uvažene goste da se obrate skupštini. Nazočne su tako pozdravili i pohvalili rad udruge: gospođa Jasna Matković, načelnica Općine Punitovci, gospodin Vladimir Bilek, saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu, velečasni Ivica Zrno, župnik u Župi Punitovci i Franjo Drga, predsjednik Matice slovačke Jurjevac.

Osim navedenih uvaženih gostiju skupštini su nazočili i predsjednici mjesnih udruga, novoizabrani predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Josipovac, gospodin Dino Kuric te predsjednik Nogometnog kluba Omladinac Josipovac, gospodin Ivica Gabajček.

Završetak jedne uspješne godine popraćene brojnim aktivnostima, kao i početak nove, vjerujemo još uspješnije, najveća je nagrada rukovodstvu Matice slovačke Josipovac koja brine o očuvanju kulturnog i etničkog identiteta Slovaka na području Đakovštine, a čemu svjedoči i kontinuirano povećanje članstva udruge.

Autor teksta i fotografija: Štefanija Kanisek