30 GODINA POSTOJANJA MATICE SLOVAČKE JOSIPOVAC

Datum objave: 23. 1. 2024.

Prije 30 godina, točnije dana 23. siječnja 1994. godine održana je osnivačka skupština Matice slovačke Josipovac. Tim povodom istoga dana ove godine, sastali su se članovi Izvršnog i Nadzornog odbora kako bi se spomenuli ove važne obljetnice te započeli pripreme za nadolazeće aktivnosti kojima će se tokom ove godine obilježiti ova važna obljetnica.
Prije početka svih aktivnosti kojima će Matica slovačka Josipovac obilježiti ovu važnu obljetnicu, prisjetiti ćemo se njenih početaka te podsjetiti čitatelje na djelatnosti kojima se bavi.
Matica Slovačka Josipovac djeluje od 23.siječnja 1994. godine, a nepune dvije godine ranije, 14. lipnja 1992. godine osnovan je Savez Slovaka u Republici Hrvatskoj. MS Josipovac djeluje pod krvnom organizacijom Savezom Slovaka u RH i njegova je punopravna članica, zajedno sa ostalih 14 Matica slovačkih koje djeluju u RH.
Osnivači MS Josipovac bili su: Josip Kvasnovski, Pavo Hulak, Stjepan Kanisek, Martin Mihalina, Đuro Mihalina, Josip Komar, Andrija Kocur, Pavo Gavljak, Stjepan Pastva i Pavao Kvasnovski. MS Josipovac pravni subjekt upisan u sudski registar postaje 30. ožujka 1998. godine i svoje djelovanje usmjerava na zaštitu kulturnog identiteta, duhovnog stvaralaštva, razvijanje narodne svijesti, te gradnju mostova prijateljstva i zajedništva naroda i kultura. Najveći pokazatelj predanosti radu i očuvanju narodne baštine je i to što je u svom dvadesetogodišnjem postojanju imala tri ključne osobe na čelu udruge – Pavela Kvasnovski (predsjednik od 1994. do 2002.) Zdenka Komar (predsjednik od 2002. do 2014.) i aktualnu predsjednicu Rozaliju Kukučka (od 2014.). Aktualni dopredsjednik, u dva uzastopna mandata je Adam Konjušak, a tajnica je Anita Smoljo. Članovi izvršnog odbora, uz predsjednicu i dopredsjednika su još: Anica Popović, Višnja Kmet, Dalibor Funjak, Kata Kuric, Zrinka Pajeska, Anamarija Batorek i Marijan Batorek, dok su članovi nadzornog odbora: Štefanija Kanisek (predsjednica NO), Samanta Kuric te Suzana Batorek.
Matica je svoje djelovanje do 2020. godine obavljala u potkrovlju osnovne škole, a s početkom 2020. preselila je u vlastite prostorije Doma kulture u Josipovcu Punitovačkom, a koje je dobila od Općine Punitovci u pravo služnosti. Nove prostorije uređene su uz pomoć sredstava Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske posredstvom Saveza Slovaka u RH čime su zadovoljeni svi preduvjeti za kvalitetan rad i napredak udruge.
Doprinos Matice prepoznatljiv je i u uređenju interijera i eksterijera Osnovne škole Josip Kozarac Josipovac Punitovački kroz spomenike kulturne baštine: bistu Josipa Jurja Strossmayera, skulpturu na hrastovom trupcu koja prikazuje dolazak Slovaka u Josipovac, spomenik Juraju Janošiku istesan u slavonskom orahu, bistu svećeniku Andriji Šuljaku – rad josipovačke akademske kiparice Katarine Tatarin (rođena Kuric).
Matica slovačka Josipovac trenutno broji 204 člana od toga stotinjak aktivnih članova koji su raspoređeni u četiri skupine: folklornu: dječju i odraslu; pjevačku i glazbenu; likovnu skupinu „Kontrast“ te tradicijsku skupinu.
Folklorne skupine djeluju u sklopu Slovačko kulturno umjetničkog društva „Braće Banas“, a dijele se u tri sekcije: dječja – mlađa i starija skupina, odrasla plesna skupina te pjevačka i glazbena. Svoj program predstavljaju u čitavoj Republici Hrvatskoj, sudjelujući na brojnim manifestacijama i smotrama folklora, ali i u susjednim državama: Mađarskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Rumunjskoj, a najdraža destinacija im je Republika Slovačka. Folklorni program obogaćuje se običajima koji su dio baštine a njeguju se i još i danas.
Dječja folklorna sekcija podijeljena je u dvije skupine mlađu i stariju te je ujedno i najbrojnija sa 50-ak djece u dobi od 4 do 15 godina. Voditeljice mlađe dječje skupine su Zrinka Pajeska i Štefanija Kanisek, a starije skupine Larisa i Alisa Kuric. Odrasla folklorna skupina broji 20-ak aktivnih članova, mladež od 16 do 30 godina, a njeguje izvorne Josipovačke plesove te plesove iz brojnih slovačkih pokrajina, naročito područja Kysuca, odakle Josipovčani vuku svoje podrijetlo. Atraktivnim plesovima uvijek su rado viđeni sudionici brojnih manifestacija u RH i van njenih granica. Voditelj skupine je Marijan Batorek. Folklornu skupinu na nastupima prati i tamburaška sekcija. Glazbenu skupinu obogaćuju i članovi koji sviraju tradicionalni slovački instrument heligonku, a voditelj im je Mirko Kukučka. Pjevačka skupina okuplja djevojke, žene i muškarce, a uglavnom se predstavlja pjesmama izvornog karaktera uz nadopunu pjesama iz Republike Slovačke. Članovi sadašnje pjevačke skupine nasljednici su starije generacije žena koje su bile nositeljice njegovanja starih običaja i josipovačke kulture, te kulture naših predaka iz Slovačke, a to su: Roza Labak, Pavka Pajeska, Tonka Kuric, Ana Kukučka te Slavica Kukučka.
Maticu od samih početaka obogaćuje umjetnička, slikarska i kiparska sekcija pod nazivom „Kontrast“ koja broji 15-ak aktivnih članova a vodi ju nastavnica likovne kulture u mirovini Anica Popović. Među ovom skupinom mladih ljudi nalaze se i akademski obrazovani slikari i kipari na što smo posebno ponosni. Radovi sekcije redovito popunjavaju izložbe slikovnih i kiparskih kolonija u zemlji i svijetu s kojih redovito pristižu nagrade i priznanja. Jedan od najznačajnijih projekata ove sekcije za Josipovac je oslikavanje prozora u mjesnoj crkvi svetog Mihaela Arkanđela.
Tradicijska skupina i radionica ručnih radova najmlađa je sekcija koja djeluje pri Matici slovačkoj Josipovac. Osnovana je 2021. godine na inicijativu žena, većinom članica pjevačke skupine. Tradicijska skupina predstavlja se kroz gastro ponudu pripreme poznatog slovačkog jela polesnjak, kroz uređenje etno sobe i prikupljanje stare građe, dok se u radionici ručnih radova okupljaju žene koje svoj talent nadograđuju kroz izradu različitih predmeta i rukotvorina različite tematike. Ovu skupinu okuplja i vodi Kata Kuric.
MS Josipovac aktivna je i u izdavaštvu, što kroz razne priloge u mjesečnom časopisu Slovaka u RH “Pramenu” a izdala je i sljedeće publikacije: “Josipovac, slovačko selo u Đakovštini,” “40 godina SKUD-a Braća Banas,” razlikovni rječnik “Oravsko-kysuckog dijalekta,” fotomonografiju “Prezimena i nadimci u Josipovcu Punitovačkom” autora Andrije Kurica i Anice Popović te monografiju “Tradicijska kultura Josipovca- kako nam je dobro bilo” autorice Anice Popović.
Matica je uz pomoć ekipe Hrvatske radio televizije te Nova TV snimila nekoliko dokumentarnih filmova i televizijskih priloga u kojima je sažet kulturni život i običaji Slovaka u Josipovcu posebice običaja vezanih uz pokladne običaje i tradicionalnu pokladnu masku „Medvjedi“ koja je 2022. godine upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao zaštićeno nematerijalno kulturno dobro.
Matica slovačka Josipovac bila je jedan od inicijatora i pokretač festivala slovačke glazbe i pjesme „Ked’ sa ruža rozvijala“ koji se svake godine održava u drugoj Matici slovačkoj koje djeluju u RH, a prvi je održan u Josipovcu 1999. godine.
Uz već spomenuti festival slovačke glazbe i pjesme koji su nadležnosti Saveza Slovaka u RH, Matica je pet puta bila domaćin odrasle, a četiri puta dječje smotre slovačkog folklora u Republici Hrvatskoj.
Svoje organizacijske vještine, kao i sposobnost angažiranja velikog broja mještana, Matica dokazuje već petnaest godina prilikom organizacije dvodnevne manifestacije „Slovaci do Drlaku“ koja se svake godine održava posljednji vikend u mjesecu kolovozu. „Slovaci do Drlaku“ je folklorna, etno – gastro i izložbena manifestacija koja svake godine okuplja veliki broj sudionika i posjetitelja.
Matica slovačka Josipovac članica je Saveza Slovaka u RH te održava vrlo dobre odnose sa svih ostalih 14 Matica slovačkih, te samom krovnom organizacijom – Savezom koji kroz svoj rad, potporu i usmjeravanje, pomažu Matici u radu.

Matica na brojnim poljima surađuje i sa Slovačkim centrom za kulturu Našice, posebice putem manjinskog časopisa „Pramen“, ali i kroz razne radionice i izložbe.

U Josipovcu Punitovačkom kao i u Općini Punitovci djeluju brojne udruge sa kojima Matica uspješno surađuje, a udruge si međusobno pomažu i podupiru se. Rad Matice i pomoć u svakoj potrebitoj prilici pruža i OŠ Josipa Kozarca.
Matica slovačka Josipovac svoje djelovanje nadovezuje na bogatu tradiciju i njome se ponosi. Na taj način budi i privlači pažnju brojnih prijatelja iz Slovačke i Hrvatske koji brižno njeguju kulturnu baštinu svojih predaka, što je zalog u očuvanju narodnog kulturnog blaga.

Autor teksta i fotografije: Štefanija Kanisek
1. Sastanak članova Izvršnog i Nadzornog odbora